Skip to content

Bliv korsanger

Kunne du tænke dig at være en del af et dejligt korfællesskab, så se her, hvordan det foregår, og hvad det indebærer.

Optagelsesprocedure: Du kontakter dirigenten og I aftaler hvordan det er bedst for dig at starte.

1. du kan komme og kigge på nogle øveaftener.
2. du kan mødes med dirigenten for en stemmeprøve først, så hun kan høre hvor i koret, du skal placeres.

Optagelse i koret
Når dirigenten og du er blevet enige om, at du starter i koret, er der en prøvetid
på ca. 3 mdr.
Hvis du efter de 3 mdr. fortsætter i koret, betaler du kontingentet, som for
øjeblikket er 1075 kr. årligt inkl. kor mappe.
Prøvetiden er gratis hvis du ikke fortætter i koret.

Forventninger
Vi forventer af hinanden, at vi møder op til korprøverne og det er meget vigtigt.
Men er man forhindret, meldes afbud til stemmerepræsentanten.
Korprøverne foregår tirsdage kl. 19.00 – 21.45 i kultur- og forsamlingshuset Emanuel i Skærbæk, med en indlagt kaffepause.
Et korår går fra medio aug. til medio juni. Der holdes ferie i uge 42 og uge 7 samt
jule- og påskeferie. Der er ikke krav om nodekendskab.

Aktivitetsniveau
Koret holder en del koncerter og vi prøver så vidt det er muligt, at lægge koncerterne på tirsdage.
Er der tale om en aktivitet, som ikke er på en tirsdag, bliver sangerne spurgt om de kan deltage og
hvis tilstrækkeligt mange kan være med, træder arrangementet i kraft.
Koret optager løbende nye sangere, og der er p.t. plads på herrestemmerne og venteliste på damesiden.

Har du lyst til at være med så kontakt ved vores dirigent og korleder Tove Tersbøl